Användningsområden och användningsmöjligheter för tillsatsmaterial från MIGAL.CO med samma eller liknande basmaterial

 Tillsatsmaterial
BasmaterialML CuAl8ML CuAl9FeML CuMn13Al7ML CuSi3ML CuSnML CuSn6ML CuAl8Ni2ML CuAl8Ni6
2.0040 / OF-Cu        
2.0070 / SE-Cu        
2.1030 / Cu Sn8        
2.0920 / CuAl8        
2.0076 / SW-Cu        
2.0090 / SF-Cu        
2.0205 / CuZn0,5        
2.0220 / CuZn5        
2.0916 / CuAl5        
2.1522 / CuSi2Mn        
2.1525 / CuSi3Mn        
2.0928 / G-CuAl9        
CuAl8Fe3        
2.0460 / CuZn20Al        
2.0230 / CuZn10        
2.0240 / CuZn15        
2.1016 / CuSn4        
2.0975 / CuAl10Ni        
2.0978 / CuAl11Ni6Fe5        
2.0980 / CuAl11Ni        
CuAl9Fe4Ni1        
2.0966 / CuAl10Ni5Fe4      •  
 passande
 villkorligt passande