Skruv- och snabbkoppling 1/4" för Rolliner NG, 3G och XL2

Dessa kopplingar behöver du för att koppla  samman Rolliner NG med  anslutning till huv AER-201 eller trådändeskontrollen. En plasthylsa skyddar trådelektroden från skador. Denna måste alltid sättas in i trådriktningen. Yttergängan är 1/4".

Koppling CRNG40 för Rolliner XL2, Toughliner och Softliner

Kopplingen CRNG40 behöver du för att koppla  trådledarna Rolliner XL2, Toughliner och Softliner. Den speciella egenskapen hos kopplingen är att den svetstråd som ska transporteras aldrig kommer i kontakt med kopplingens metalldelar. Detta åstadkoms genom att slangarna passerar direkt genom kopplingen och sluter mot varandra nästan helt utan mellanrum. Kopplingen har en 1/2 " innergänga och trådmatningsslangarna Toughliner och Softliner fästs med hjälp av en kompressionsmontering.

En adapter 1/2"-1/4" tjänar som förbindelse till AER-201 eller trådändeskontroll.

Anslutningar till trådmatare

För koppling av Rolliner och även Softliner och Toughliner står olika anslutningar till förfogande.

Referenstabell

DesignationItem numberWeight [kg]Qty in stock
Plug CRNG40 10,10,8,00010.07578
Coupling CRNG40 10,10,8,00020.16583
Compression fitting CRNG40 10,10,8,00030.03134
Adapter 1/4"-1/2" with plastic insert 10,10,8,00040.0746
Adapter 1/2"-1/4" with plastic insert 10,10,8,00050.0732
Adapter 1/4"-1/2" with Internal thread 10,10,8,00060.0755
Connector Cloos 10,20,1,00090.0161
Connector SKS Q591D 10,20,1,00100.052
Connector SKS PF5 10,20,1,00110.053
Universal connector for wire feeders with plastic insert 10,20,1,00120.0742
Universal connector for wire feeders with brass insert 10,20,1,00130.0743
Adapter 1/2“ - M20 10,20,1,00140.0760
Quick coupling with 1/4" internal thread 10,20,2,01109
Quick coupling CNRG20 10,30,1,00030.0855
Screw coupling RNG20 10,30,1,00040.0368

Kompatibilitetstabell

Passar till Artikelnummer Beteckning Vikt Tilläggsinformation
Fronius 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
Fronius 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
EWM 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
Lorch RF-06 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
Lorch RF-06 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
D+L 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
D+L 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
Dinse DIX WD 300/400 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
Dinse DIX WD 300/400 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
OTC FD 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
OTC FD 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
Selco WFR 1000 plus 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
Selco WFR 1000 plus 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
Kemppi DT400 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
Kemppi DT400 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
Migatronic 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
Migatronic 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
ELMAtec 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
ELMAtec 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
Herrmann 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
Herrmann 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
Jäckle 10,20,1,0012 Universelll anslutning för trådmatarenheter ASRPR med plastinsats 0,07 kg för icke järn-metaller
Jäckle 10,20,1,0013 Universell anslutning för trådmatarenheter ASRPR med mässinginsats 0,07 kg för stål
CLOOS 10,20,1,0009 Anslutningsdel för CLOOS 0,005 kg alla legeringar
SKS PF5 10,20,1,0011 Anslutningsdel för SKS PF5 0,05 kg alla legeringar
SKS Q591D 10,20,1,0010 Anslutningsdel för SKS Q591D 0,05 kg alla legeringar