Rolliner XL2 - för en tråddiameter på upp till 4 mm och monterbar utan verktyg

Rolliner XL2 är en fortsättning på den rullstyrda trådmatningsslangen, som har varit framgångsrik i tio år, med betydande förbättringar. De enskilda elementen innehåller ett rullpar som är förbundna med varandra via fogar. Varje element vrids 90 ° mot intilliggande element, varigenom svetstråden styrs helt av rullar. Som ett resultat minskar friktionen avsevärt jämfört med konventionella trådledare. Mellan de enskilda rullarna finns en konisk styrning, som under trådinförsel leder tråden till nästa rullpar, vilket säkerställer problemfri trådinförsel över smala radier.

från rullpar till rullpar! Enkel trådinfösel med en patenterad, konisk styrning av tråden från rullpar till rullpar!

  • Tack vare den låga friktionen tillåter Rolliner XL2 betydligt längre trådkörningar mellan trådfatet och trådmataren. I många fall är det möligt att slopa ytterligare enheter.
  • Rolliner XL2 är ingen slitdel och är underhållsfri i flera år. Svetsprocessen blir stabilare eftersom mindre glidning uppstår tack vare de låga krafterna i trådtransportsystemet.
  • Rolliner XL2 kan förkortas eller förlängas utan verktyg.

Technical data

Length Any - maximum length of conduit 25 m, can be extended with hose connector
Outside diameter 42,5 mm (55 mm at the connectors)
Bending radius Minimum 150 mm at wire threading and during operation
Maximum wire diameter 4 mm
Conveyable alloys All material types can be transported by Rolliner XL (round wires), ie steel, stainless steel, aluminum, copper, etc.
Maximum wire feed speed 30 meters per minute
Weight per meter 500 grams
Wire temperature Maximum 40° Celsius
Coefficient of friction 0,08

Connectors

The inlets and outlets of the Rolliner XL2 have a 1/4 "internal thread and a 1/2" external thread. As a result, the CRNG20 or CRNG40 quick couplings can be used.

Wire end controlsdrum connectors and decoiling aids can be easily used.

Assembling

  • Insert elements into protective hose
  • Insert the holding clips at the inlet and outlet
  • Connect the wire inlet and outlet 

When inserting the housings into the protective sleeve, observe the directional arrows printed on the housings.

Wall mount Rolliner XL2

Reference table

DesignationItem numberWeight [kg]Qty in stock
Connector wire inlet Rolliner XL2 with retaining clip 10,20,2,00010.1139
Connector wire outlet Rolliner XL2 with retaining clip 10,20,2,00020.1183
Retaining clip Rolliner XL2 10,20,2,00030.0414
Wall bracket for Rolliner XL2 10,20,2,0005032
Rolliner XL2 with conduit PA12 10,20,2,01000.5558
Hose holder for Rolliner XL2 and PA12AD425 10,30,1,00230.14
Connector conduit PA12 Rolliner XL2 10,30,3,00040.0312