Häftsvetsar bör inte vara tunnare än vad som anges för rotsvetsen och bör omfattas av samma kvalitetskrav för svetsning som också gäller för rotsvetsen. Häftsvetsens längd bör inte vara mindre än fyra gånger tjockleken på den tjockaste delen som ska fogas. För arbetsstycken med  tjocklekar över 50 mm eller för höghållfasta material bör man överväga att öka längden och tjockleken på häftsvetsarna. Detta kan också innefatta en två-pass svets. Användningen av metaller med låg hållfasthet vid svetsning av stål av högre legering förtjänar också en stor uppmärksamhet 

För automatiserade eller helt mekaniserade processer är det nödvändigt att ta med villkoren för häftsvetsning i svetsanvisningarna.

Om en häftsvets ska ingå i en svetsad fog, ska häftsvetsens form och kvalitet vara anpassad till den slutliga svetsen. Den ska tillverkas av kvalificerade svetsare. Häftsvetsarna ska vara sprickfria och rengöras väl före den slutliga svetsningen. Häftsvetsar som uppvisar sprickor måste avlägsnas.. Alla häftsvetsar som inte ska ingå i den slutliga svetsen ska tas bort.

All kompletterande hjälputrustning som är nödvändig för  sammansättningen av  komponenter ska fästas på så vis att de därefter lätt kan tas bort igen. Efter avlägsnandet måste komponentens yta  slipas ren genom t.ex. mejsling eller skärning. Man kan säkerställa att det inte finns några sprickor genom passande oförstörande provningsmetoder (färgpenetrering).