På grund av den höga värmeledningsförmågan hos aluminium är det mycket svårt att ge tillräckligt med värme för att smälta basmaterialet efter att ha tänt ljusbågen.  I den fortsatta svetsprocessen löper värmen i arbetsstycket så snabbt att ogynnsamma förhållanden uppstår för att slutkratern vid svetsens ände ska kunna fyllas igen ordentligt.  För detta ändamål har tillverkarna av strömkällor integrerat strömprogram i processtyrningen, varigenom ökad bågstyrka i början av fogen och reducerad bågstyrka vid fogens ände kan ställas in.  Detta leder verkligen till en förbättring även om initiala bindningsfel, porer och ändkratersprickor inte kan undvikas med säkerhet. Vid MIG-svetsning åtföljs ökad bågstyrka alltid av en högre trådmatning (trådmatningshastighet) eller av mindre trådmatning vid svetsfogens ände. Det är exakt det motsatta förhållandet som krävs

Om möjligt ska därför följande ytterligare åtgärder vidtas: 

  • Användning av start och avslutningsplåtar 
  • Antändning eller avslutninga av svetsfogen i basmaterialet 
  • Förvärmning 
  • Kylda svetsaggregat