Sömtyp


Svetsmetod


Antal pass


Längsgående svets
Omkretssvets