Rolliner 3G - för en tråddiameter på upp till 1,6 mm och monterbar utan verktyg

Rolliner 3G är fortsättningen på den sedan 10 år tillbaka väl beprövade kulförda trådledaren med betydliga förbättringar. Rolliners enskilda element innehåller vardera ett rullpar och är sammankopplade genom leder. Varje element är vridet 90° i förhållande till det närstående elementet varigenom svetstråden uteslutande förs över rullar. Därigenom minskar friktionen betydande jämfört med vanliga trådledare. Mellan de enskilda rullparen finns en konisk guide, som vid trådtillförseln leder den till nästa par rullar och därigenom säkerställer en lätt frammatning även vid snäva radier.

  • Tack vare den låga friktionen möjliggör Rolliner 3G betydligt längre trådmatningsavstånd mellan trådfatet och trådmatarenheten. I många fall är det möjligt att avstå från andra drivmetoder.
  • Rolliner 3G är ingen slitdel och är underhållsfri i flera år. Svetsprocessen blir stabilare eftersom mindre glidning uppstår på grund av de låga krafterna i trådmatningssystemet.
  • Rolliner 3G kan monteras ihop helt utan verktyg, eller även förlängas. För att förkorta den rekommenderas användningen av ett avskiljningsverktyg.

Rolliner 3G

Enkel trådtillförsel genom patenterad konisk styrning av tråden från det ena rullparet till det andra!

Tekniska fakta

Längd Valfritt - skyddsslangens maximala längd på 25 m kan förlängas med slanganslutning
Ytterdiameter 28,5 mm
Böjningsradie Minst 70 mm vid trådinförsel och vid drift
Högsta tråddiameter 1,6 mm
Matningsbara legeringar Alla materialtyper kan transporteras med Rolliner 3G (runda trådar) altså stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, osv.
Högsta trådhastighet 30 meter per minut
Vikt per meter 200 gram
Trådtemperatur Högst 40° Celsius
Friktionskoefficient 0,08

Anslutningar

Rolliner 3Gs trådinlopp och utlopp har en 1/4" invändig gänga och en 1/2" utvändig gänga. Därigenom kan du allt efter eget val använda snabbkopplingarna CRNG20 eller CRNG40.

Trådändeskontrolltrådfatsanslutning och avhasplingshjälpmedel kan enkelt anslutas.

Montering

  • Dra in hylsorna i skyddsslangen
  • Sätt på montringsfästena vid in- och utloppen
  • Fäst anslutningen på trådinloppet och trådutloppet

Vid indragningen av hylsorna i skyddsslangen måste du respektera de märkta riktningspilarna

Isärtagning av hylsorna

För att enkelt kunna separera hylsorna finns detvett avskiljningsvertyg.

Referenstabell

DesignationItem numberWeight [kg]Qty in stock
Connector conduit PA12 Rolliner 3G 10,20,2,00040.0434
Connector wire inlet Rolliner 3G with retaining clip 10,30,3,00010.0553
Connector wire outlet Rolliner 3G with retaining clip 10,30,3,00020.0599
Retaining clip Rolliner 3G 10,30,3,00030.0435
Rolliner 3G with conduit PA12 10,30,3,01000.2333
Rolliner 3G without conduit 10,30,3,01500.2356
Parting tool Rolliner 3G 10,40,2,00010.0517